Algemene voorwaarden

  1. Reserveren: U kunt de vakantiewoning reserveren via de verhuurder. De reservering is definitief zodra de verhuurder uw betaling heeft ontvangen.
  2. Betaling: U dient de huurprijs te voldoen voor aankomst, tenzij anders afgesproken met de verhuurder. De borgsom wordt betaald bij aankomst en wordt na afloop van de huurperiode terugbetaald, indien er geen schade is aan de vakantiewoning.
  3. Annulering: Bij annulering brengt de verhuurder annuleringskosten in rekening. Deze kosten zijn afhankelijk van het tijdstip van annulering.
  4. Huisregels: In de vakantiewoning gelden huisregels. Deze regels zijn bedoeld om overlast voor andere gasten en omwonenden te voorkomen. De huurder dient zich aan deze regels te houden.
  5. Schoonmaak: De huurprijs is inclusief eindschoonmaak. Bij vertrek dient de vakantiewoning opgeruimd te worden achtergelaten. Indien de woning niet netjes is achtergelaten, kan de verhuurder extra schoonmaakkosten in rekening brengen.
  6. Aansprakelijkheid: De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van eigendommen van de huurder. De huurder is aansprakelijk voor schade die tijdens het verblijf is ontstaan aan de vakantiewoning en/of inventaris.
  7. Overmacht: Indien door overmacht de verhuurder de vakantiewoning niet kan verhuren, is de verhuurder niet aansprakelijk voor eventuele schade van de huurder. De verhuurder zal in dat geval de huursom terugbetalen.
  8. Geschillen: Geschillen tussen huurder en verhuurder worden bij voorkeur in onderling overleg opgelost. Indien dit niet mogelijk blijkt, kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.